INFORMACINIAI RENGINIAI

Informaciniai renginiai skirti supažindinti su verslo pradžios principais, verslo vystymo galimybėmis Klaipėdos regione. Renginių metu su kiekvienu tikslinės grupės atstovu bus gryninamos verslo idėjos, atliekama jų SSGG analizė, analizuojamos galimybės kurti ir pradėti verslą.

Informaciniai renginiai vykdomi vietoje, esant nepalankiai COVID-19 situacijai vykdomi nuotoliniu būdu. Renginio trukmė – 4 val., dalyvių skaičius – 10 asmenų.

Šie informaciniai renginiai organizuojami mažomis grupėmis, t.y. po 10 asmenų iš tikslinės grupės, kad būtų galima įsigilinti į kiekvieno asmens idėją, ją aptarti ir išanalizuoti.